Remont remizo-świetlicy w Śniatyczach

Remont remizo-świetlicy w Śniatyczach

            Rozpoczęte zostały prace związane z remontem remizo-świetlicy w Śniatyczach.Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”Umowa o dofinansowanie projektu Nr 00444-6922-UM0300471/10 z dnia...
Remont remizo-świetlicy w Śniatyczach

Remont remizo-świetlicy w Antoniówce

            Rozpoczęte zostały prace związane z remontem remizo-świetlicy w Antoniówce. Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” Umowa o dofinansowanie projektu Nr 00442-6922-UM0300469/10 z...
Skip to content