STOWARZYSZENIE „W DOBREJ WIERZE”

Adres:

Wolica Brzozowa 21

22-435 Komarów-Osada

tel. 846154024

KRS

0000306063

Zarząd stowarzyszenia:

Prezes Zarządu

Mazur Dorota

Wiceprezes Zarządu

Maścibroda Agnieszka

Skarbnik

Pawliszak Magdalena Bożena

Sekretarz

Pełypyszyn Iwona Teresa

Członek Zarządu

Saputa Halina

Zakres działalności: wszechstronna pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną i ruchową ich rodzinom i opiekunom oraz integracja ze społecznością lokalną.

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY KOMARÓW – OSADA „RAZEM”

Adres:

Ul. Piłsudskiego 5

22-435 Komarów-Osada

tel. 84 6153143

KRS

0000306106

Zarząd stowarzyszenia:

Prezes Zarządu

Kupiec-Niedźwiedź Anna Jolanta

Wiceprezes Zarządu

Baryła Lucyna

Skarbnik

Danielewicz Jolanta Jadwiga

Sekretarz

Janczak Joanna

Członek Zarządu

Maryńczak Anna

 

„BITWA POD KOMAROWEM”

Adres:

Ul. Rynek 15

22-435 Komarów-Osada

tel. 601 385 430

http://www.bitwapodkomarowem.pl

KRS

0000273784

Zarząd stowarzyszenia:

Prezes Zarządu

Dudek Tomasz Jerzy

Wiceprezes Zarządu

Skoczylas Jacek

Skarbnik

Brykner Wojciech

Sekretarz

Bartyzel Wojciech

Członek Zarządu

Kondracki Krzysztof

Zakres działalności:

 • pielęgnowanie, utrwalanie i propagowanie historii związanej z bitwą pod Komarowem,
 • budowa Pomnika Chwały Kawalerii Polskiej zgodnie z założeniami inicjatorów tego zamierzenia z okresu międzywojennego,
 • organizacja uroczystości rocznicowych bitwy pod Komarowem,
 • popularyzacja dziedzictwa kulturowego ziemi komarowskiej i regionu,
 • prowadzenie działalności kulturalnej oświatowej i edukacyjnej.

 

STOWARZYSZENIE AKTYWNI W KULTURZE

Adres:

Ul. Kościuszki 2

22-435 Komarów-Osada

tel. 84 6153102 wew.43

sakkomarow@wp.pl

KRS

0000492608

Zarząd stowarzyszenia:

Prezes Zarządu

Pełypyszyn Iwona Teresa

Wiceprezes Zarządu

Górska Dominika Anna

Skarbnik

Masłowska Aneta Danuta

Sekretarz

Pakuła Urszula Barbara

Członek Zarządu

Cyc Piotr Witold

Zakres działalności: działania na rzecz aktywizowania mieszkańców w życie społeczne i kulturalne. Gminy Komarów-Osada Stowarzyszenie powstało przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie i swoją dzielność prowadzi od stycznia 2014 roku.

 

STOWARZYSZENIE „SPOŁECZNA INICJATYWA CIS”

Adres:

Janówka Zachodnia 23

22-435 Komarów-Osada

Tel. 84 6153122

KRS

0000511726

Zarząd stowarzyszenia:

Prezes Zarządu

Skiba Justyna

Wiceprezes Zarządu

Stojko Małgorzata

Skarbnik

Pietras Rudy Beata Elżbieta

Członek Zarządu

Jarosław Piskorz

 Zakres działalności: wszechstronne działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców, a w szczególności:

 • Inicjatywy na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia i osób bezrobotnych.
 • Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości społecznej.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi działalności gospodarczej osób.
 • Podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-zawodowych oraz wymiany doświadczeń zawodowych i gospodarczych.
 • Integracja środowiska lokalnego.
 • Działalność wspomagająca rozwój oraz szeroka integracja wspólnot i społeczności lokalnych.
Skip to content