Produkcja rolnicza skierowana jest na uprawę zbóż, roślin okopowych oraz warzyw. Gmina nie posiada żadnego przemysłu i charakteryzuje się dosyć wysokim poziomem bezrobocia. Wśród działalności pozarolniczej dominują handel i usługi. Ośrodkiem usługowym dla ludności i rolnictwa jest miejscowość Komarów-Osada, położona przy głównym ciągu komunikacyjnym (droga powiatowa Nr 3268L), gdzie mieści się siedziba administracji gminy.

Skip to content