Imię i nazwisko:

Funkcja:

mgr Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy Komarów-Osada

Tel.:

Adres e-mail:

Godziny przyjęć interesantów:

tel. 084 6153132

poczta@komarow.pl

od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku

 

 

Imię i nazwisko:

Funkcja:

mgr Stanisław Siek

Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy Komarów-Osada

Tel.:

Adres e-mail:

Godziny przyjęć interesantów:

tel. 084 6153184

poczta@komarow.pl

od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku

 

 

Imię i nazwisko:

Funkcja:

mgr Beata Korona

Skarbnik Gminy Komarów-Osada

Tel.:

Adres e-mail:

tel. 084 6153102 lub 084 6388655

poczta@komarow.pl

WÓJT LUB SEKRETARZ GMINY PRZYJMUJĄ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDY PONIEDZIAŁEK OD GODZ. 10.00 DO 15.00. JEŻELI PONIEDZIAŁEK JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY, INTERESANCI SĄ PRZYJMOWANI W NASTĘPNYM DNIU ROBOCZYM.

 

 

Skip to content