logo rpowl.jpg  

Trwają prace budowlane związane z realizacją projektu pn: „Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Komarów-Osada” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 Ochrona Zdrowia.

Umowa o dofinansowanie projektu Nr 06/09-UDA-RPLU.08.03.00-06-042/09-00-0159 zawarta w dniu 18.03.2010 roku pomiędzy Województwem  Lubelskim a Gminą Komarów-Osada.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.029.980,23 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 895.630,51 zł.

Postęp prac przy realizacji projektu dostępny w galerii.

 

 

Skip to content