W roku 2010 pojawiła się inicjatywa Wójta Gminy Komarów-Osada Wiesławy Sieńkowskiej oraz Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubowicach Lucjana Wysockiego reaktywowania istniejącej w okresie międzywojennym i wczesnopowojennym orkiestry dętej. W tym samym 2010 roku Gmina aplikowała o ośrodki Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 dla małych projektów w ramach działania 4.1/413. Partnerem w projekcie była Ochotnicza Straż Pożarna w Zubowicach. Efekty realizacji projektu to utworzenie 22 osobowej orkiestry dętej.

Od 2011 roku Orkiestra działa przy Samorządowym Ośrodku Kultury. Orkiestrę prowadzi doświadczony, wybitny, wielkiego formatu człowiek i kapelmistrz Ryszard Gryciak.

Impuls, jakim były działania organizacyjne dla utworzenie orkiestry stał się także obszarem wspólnych działań wielu środowisk społecznych. Warte podkreślenia jest zaangażowanie i pomoc Koła Gospodyń Wiejskich z Zubowic. W ramach własnych środków, Koło zakupiło dla orkiestry werbel i trąbkę. Rangę zjawiska społecznego, jakim stała się Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta dostrzegła i doceniła Kapituła Wieczystej Fundacji im. Profesora Romana Trześniowskiego honorując członków orkiestry tytułem Człowiek Roku 2012 Gminy Komarów-Osada. Należy podkreślić, iż nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia, szczególną postawę, działalność społeczno-kulturalną, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego regionu.

Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta uświetnia uroczystości m.in. patriotyczno-religijne, strażackie. Bierze udział w przeglądach orkiestr dętych. Jest miejscem wspólnych spotkań, rozwijania zainteresowań czy nawiązywania przyjaźni.

 

Skip to content