logo rpowl.jpg

Gmina Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości, że rozpoczęło prace związane z realizacją projektu pn: „Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Komarów-Osada” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 Ochrona Zdrowia.

Umowa o dofinansowanie projektu Nr 06/09-UDA-RPLU.08.03.00-06-042/09-00-0159 zawarta w dniu 18.03.2010 roku pomiędzy Województwem  Lubelskim a Gminą Komarów-Osada.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.029.980,23 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 895.630,51 zł.

Informacje dotyczące postępu prac związanych z realizacja projektu pn: „Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Komarów-Osada” dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://www.komarowosada.bip.net.pl w zakładce Inwestycje RPO

 Instytucja Zarządzająca (www.rpo.lubelskie.pl)

Unia Europejska (www.europa.eu.int)

 

Skip to content