logoprow1.jpg

 

 

 

 

 

Rozpoczęte zostały prace związane z remontem remizo-świetlicy w Antoniówce.
Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”
Umowa o dofinansowanie projektu Nr 00442-6922-UM0300469/10 z dnia 16.12.2010 roku.
Wartość inwestycji 423 487,23 zł. Dofinansowanie 274 187,00 zł
Postępy prac można śledzić w galerii

Skip to content