WYKAZ ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY KOMARÓW OSADA

WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW

L.p.

Miejscowość

Obiekt

Czas trwania

 1.

Dub

Kościół parafialny drewniany,

1778-1779

 2.

Dub

Dzwonnica, drewniana,

poł. XIX

 3.

Dub

Ogrodzenie z bramą murowane,

poł. XIX

 4.

Dub

2 nagrobki kamienne,

poł. XIX

 5.

Dub

Cmentarz przy kościele z drzewostanem

k. XVIII

 6.

Dub

Cmentarz grzebalny, czynny z drzewostanem,

Pocz. XIX

 7.

Dub

Kaplica grobowa Rulikowskich, murowana,

1910

 8.

Komarów-Osada

Kościół parafialny, murowany,

1908-11

 9.

Komarów-Osada

Nagrobek kamienny,

1853

 10.

Komarów-Osada

Cmentarz przykościelny z   drzewostanem,

Pocz. XX

 11.

Komarów-Osada

Cmentarz grzebalny, czynny z drzewostanem,

k. XVIII

 12.

Zubowice

Kościół parafialny (d. cerkiew gr-kat.), drewniany,

1777

 13.

Zubowice

Dzwonnica drewniana

1777

 14.

Zubowice

Cmentarz przykościelny z drzewostanem

k. XVIII

 

Skip to content