ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Urząd Gminy w Komarowie-Osadzie informuje, że w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie...
Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komarów-Osada zwołanej na dzień 2 listopada 2022 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 23.03.2022 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”

Treść obwieszczenia wraz z załącznikami w załączeniu Plik Plik źródłowy   Załączniki Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z dnia 04.03.2022 r., znak: DNS-NZ.7016.27.2022 Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z...
Skip to content