KGW Śniatycze

Koło Gospodyń Wiejskich w Śniatyczach swoją działalność dba o rozwój kultury regionalnej i odgrywa ważną rolę w jej pielęgnowaniu. W Kole zrzeszeni są również twórcy ludowi: autorzy piszący teksty piosenek (śpiewanych przez zespół), muzycy oraz osoby zajmujące się...

KGW w Janówce

Koło Gospodyń Wiejskich w Janówce zostało założone w roku 1964. Funkcję Przewodniczącej KGW latach 1963-1983 pełniła Czesława Mulawa. W tym czasie było to koło dobrze działające, prowadziło szereg kursów dla kobiet. Pieniądze na kursy pozyskiwano z zabaw wiejskich jak...

KGW w Wolicy Śniatyckiej

Koło Gospodyń Wiejskich w Wolicy Śniatyckiej powstało w 1967 roku z inicjatywy Pani Teresy Kupiec – nauczycielki i wieloletniej dyrektor Szkoły Podstawowej w Antoniówce. Pani Kupiec została także pierwszą przewodniczącą. W pierwszych latach swojej działalności Koło...

KGW w Dubie

Koło Gospodyń Wiejskich w Dubie to grupa aktywnych, uśmiechniętych i zadowolonych z życia 14 pań zamieszkałych w Dubie, które chciały robić coś razem dla swojej miejscowości i dla siebie. Tak więc z inicjatywy Pań: Marzeny Wyskiel, Alicji Panas i Doroty Romańczuk...

Zespół Śpiewaczy Śniatyczanki

Zespół Śniatyczanki ze Śniatycz założony został w 1976 roku przez Panią Kazimierę Dworniczak – pasjonatkę kultury ludowej, i nauczycielkę w miejscowej szkole podstawowej. Dzięki pasji, ofiarności i poświeceniu animatorów życia kulturalnego funkcjonuje do dzisiaj. W...

KGW w Antoniówce

Koło Gospodyń Wiejskich w Antoniówce powstało na początku lat 60 ubiegłego wieku. Założycielką i pierwszą przewodniczącą była Teresa Kupiec nauczycielka i wieloletnia dyrektorka miejscowej szkoły podstawowej. Z jej inicjatywy przy Kole w 1982 roku powstał zespół...
Skip to content