logo rpowl.jpg 

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

 Informujemy, że nasza gmina uzyskała dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 polegającego na kompleksowej informatyzacji działalności naszego Urzędu.

 

W ramach projektu zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt komputerowy, wdrożone zostanie oprogramowania umożliwiające elektroniczny obieg dokumentów, jak również zmodernizowana zostanie strona internetowa Urzędu. Wszystkie te działania mają na celu uproszczenie kontaktu mieszkańców z urzędem gminy, umożliwienie składania wniosków i pism drogą elektroniczną, bez konieczności osobistego stawiennictwa się w urzędzie.

 

Nasza gmina na realizację niniejszego projektu pozyskała kwotę 422.888,60 złotych.

Skip to content