Harmonogram działań realizowanych w ramach projektu: modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II

Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Kraczew”

Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2020 roku została podpisana z Województwem Lubelskim umowa na dofinansowanie  projektu pn. „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Kraczew” w ramach poddziałania 19.2. „Wdrażanie operacji w...
Skip to content