Koło Gospodyń Wiejskich w Wolicy Śniatyckiej powstało w 1967 roku z inicjatywy Pani Teresy Kupiec – nauczycielki i wieloletniej dyrektor Szkoły Podstawowej w Antoniówce. Pani Kupiec została także pierwszą przewodniczącą.

W pierwszych latach swojej działalności Koło zajmowało się zaopatrywaniem gospodarstw w pisklęta. Organizowano kursy szycia, gotowania oraz pieczenia połączonego z degustacją. Kobiety wspomagały ludzi w trudnej sytuacji i uczyły wzajemnej pomocy. Promowały sztukę ludową. Na przestrzeni lat KGW pielęgnowało polską tradycję i kulturę wywierając jednocześnie silny wpływ na rozwój swojej miejscowości.

Panie aktywnie uczestniczyły w imprezach i konkursach organizowanych na terenie wsi, np. konkurs na najładniejszy ogródek przydomowy. W swojej działalności Panie pamiętały także i o najmłodszych mieszkańcach wsi. Dla nich w 1973 roku został utworzony dzieciniec, który prowadziła Pani Urszula Petryk. Dzieciniec działał w czasie żniw, zapewniając opiekę i bezpieczeństwo najmłodszym. Koło wspólnie z jednostką OSP organizowało zabawy. Z uzyskanego dochodu zakupiono naczynia i utworzono wypożyczalnię naczyń.

W 1980 roku przy Kole powstaje zespół śpiewaczy zasilany trzema głosami męskimi. W repertuarze znalazły się pieśni ludowe i kościelne. Wiele tekstów śpiewanych przez zespół Panie napisały same. Autorką większości jest Pani Maria Szewczuk.

KGW bierze udział w wielu konkursach i przeglądach na terenie gminy, powiatu i województwa otrzymując liczne wyróżnienia i nagrody. W 2010 roku za swoją działalność otrzymały tytuł i nagrodę „Człowieka Roku Gminy Komarów-Osada”.

Najważniejszą imprezą, organizowaną przez Koło w czasie karnawału, jest skupiający cały ruch artystyczny i kulturalny gminy oraz mieszkańców Wolicy Śniatyckiej „Opłatek Amatorskiego Ruchu Artystycznego”. Czas spędzany jest przy tradycyjnych polskich potrawach, śpiewaniu kolęd oraz na zabawie do rana. Organizowane spotkanie przyczynia się do integracji wszystkich pokoleń mieszańców oraz sprzyja wspomnieniom i kultywowaniu pięknych polskich tradycji Bożego Narodzenia i Karnawału.

Przewodniczące:

Teresa Kupiec, Maria Albingier, Teresa Kułaj, Maria Albingier, Elżbieta Dworzycka (rok 1983), Teresa Góra (od roku 1984)

Skip to content