Koło Gospodyń Wiejskich w Śniatyczach swoją działalność dba o rozwój kultury regionalnej i odgrywa ważną rolę w jej pielęgnowaniu. W Kole zrzeszeni są również twórcy ludowi: autorzy piszący teksty piosenek (śpiewanych przez zespół), muzycy oraz osoby zajmujące się wyplataniem koszyków, kobiałek, wyrobem ozdób, haftem. Członkowie zespołu specjalizują się w wypieku pięknych korowajów, których tajniki wykonywania przekazywane są z pokolenia na pokolenie. W 1976 roku przy KGW został założony przez Panią Kazimierę Dworniczak – pasjonatkę kultury ludowej i dyrektora i nauczyciela w miejscowej szkole podstawowej – zespół śpiewaczy „Śniatyczanki”. Dzięki pasji, ofiarności i poświęceniu animatorów życia kulturalnego w Śniatyczach zarówno Koło jak i zespół funkcjonują do dzisiaj.

W ramach wojewódzkiego konkursu z okazji „Dni miejscowości” członkowie zespołu, za program ukazujący tradycje i współczesność naszego środowiska, zostali uhonorowani dyplomem i nagrodą pieniężną. W repertuarze śpiewaczym znajdują się pieśni ludowe i obrzędowe związane z życiem rodzinnej miejscowości, a także pieśni kościelne, którymi zespół uświetnia uroczystości zgodnie z porą roku i kalendarzem liturgicznym. Uczestniczą w pracach związanych z przygotowaniem uroczystości odpustowych, Bożego Ciała i innych oraz uświetniają je swoim śpiewem.

Działalność społeczna członków zespołu prowadzona jest i znana od początku istnienia „Śniatyczanek”. Dzięki ich zaangażowaniu i pomocy wybudowano świetlicę, która do chwili obecnej jest miejscem spotkań i działalności kulturalnej. Koło współpracuje z jednostką OSP i szkołą ze Śniatycz oraz innymi instytucjami z terenu gminy.

KGW jest prężnym ogniwem w kultywowaniu tradycji, obrzędów i zwyczajów ludowych, które wplecione w teraźniejszość oraz pejzaż kulturowy miejscowości przypominają nam o sobie. Dzięki pracy, pasji i działalności członków zespołu tradycje regionalne są zawsze żywe i zachowane od zapomnienia.

Skip to content