Zespół Śniatyczanki ze Śniatycz założony został w 1976 roku przez Panią Kazimierę Dworniczak – pasjonatkę kultury ludowej, i nauczycielkę w miejscowej szkole podstawowej. Dzięki pasji, ofiarności i poświeceniu animatorów życia kulturalnego funkcjonuje do dzisiaj. W zespole Śniatyczanki zrzeszeni są również twórcy ludowi: malarz, rzeźbiarz, poeci piszący teksty piosenek (śpiewanych przez zespół), muzycy oraz osoby zajmujące się wyplataniem koszyków, kobiałek, wyrobem ozdób, haftem.

Dużą rolę w propagowaniu działalności ludowej odgrywają kiermasze i festiwale folklorystyczne, w których uczestniczą członkowie zespołu Śniatyczanki. Systematycznie biorą udział w różnego rodzaju imprezach reprezentując Gminę Komarów-Osada. W ramach wojewódzkiego konkursu z okazji „Dni miejscowości” członkowie zespołu, zostali uhonorowani dyplomem i nagroda pieniężną. Zespół aktywnie uczestniczy w organizacji dożynek gminnych, które są okazją do zaprezentowania strojów ludowych, zwyczajów oraz ukazania obrzędowości ludowej. Członkowie zespołu specjalizują się w wypieku pięknych korowajów, których tajniki wykonywania przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Prowadzą liczne pokazy, np. pieczenia chleba, korowajów, wykonywania ozdób choinkowych czy wielkanocnych oraz wyplatania koszyków czy kobiałek z wikliny, sitowia lub trzciny. W repertuarze śpiewaczym zespołu znajdują się pieśni ludowe i obrzędowe związane z życiem miejscowości, a także pieśni kościelne, którymi zespół uświetnia uroczystości zgodnie porą roku i kalendarzem liturgicznym. Działalność społeczna członków zespołu prowadzona jest i znana od początku istnienia Śniatyczanek. Dzięki ich zaangażowaniu i pomocy wybudowano świetlicę, która do chwili obecnej jest miejscem spotkań i działalności kulturalnej. W 2007 roku Zespół Śpiewaczy „Śniatyczanki” za działalność artystyczną został uhonorowany tytułem Człowieka Roku Gminy Komarów-Osada.

 

Skip to content