Koło Gospodyń Wiejskich w Antoniówce powstało na początku lat 60 ubiegłego wieku. Założycielką i pierwszą przewodniczącą była Teresa Kupiec nauczycielka i wieloletnia dyrektorka miejscowej szkoły podstawowej. Z jej inicjatywy przy Kole w 1982 roku powstał zespół śpiewaczy „Borowianki”. Obecnie zespołem kieruje Pani Irena Grosman, która przejęła funkcję po Pani Lucynie Majcher.

 

Dzięki pasji i zaangażowaniu członkiń KGW prowadzi swą działalność do dzisiaj. Zespół zaistniał na scenach wielu przeglądów i konkursów o zasięgu powiatowym czy regionalnym np. Zamojskie Dni Folkloru czy Konkurs Śpiewaków Ludowych. Zespół jest inicjatorem życia kulturalnego w swojej miejscowości. W czasie wieloletniej działalności Panie przygotowywały m. in. ostatki, Dzień Kobiet, Dni Antoniówki czy dożynki – organizowano wówczas wystawę płodów rolnych, sprzętu rolniczego wykorzystywanego w pracy na roli dawniej i dziś. Przez całą wieś przechodził wówczas korowód, który przedstawiał prace rolnika: siew zboża z płachty, żęcie zboża sierpem i kosą, młocka, mielenie zboża na żarnach i inne. Zespół śpiewaczy „Borowianki” odgrywa ważną rolę w pielęgnowaniu kultury, zwłaszcza kultury ludowej. Poprzez swoją działalność kultywuje tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe, które ubogacają nasze życie i sprawiają, że „życie warte jest życia”. Borowianki są organizatorkami także imprez integrujących środowisko kulturotwórcze gminy. Co roku organizują Święto Pieczonego Ziemniaka, oczywiście z ziemniakiem w roli głównej, na którym spotykają się członkowie amatorskiego ruchu artystycznego z terenu całej gminy. Członkinie KGW wśród śpiewu znajdują także czas na wyplatanie koszyków z rogoziny czy układanie piosenek i przyśpiewek, które później wykorzystują podczas różnorodnych spotkań, np. dożynek.

Staraniem kierownictwa zespołu zostały zebrane środki finansowe, za które zakupiono stroje dla wszystkich Pań. Nie są to stroje ludowe, a jedynie wzorowane na ludowych, ale pozwalają wyróżniać się zespołowi na tle innych.
„Borowianki” bardzo chętnie uczestniczą w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą szkolną. Uczą je dawnych zwyczajów, np. zdobienie pisanek, wykonywanie ozdób choinkowych. Opowiadają jak wyglądało życie w czasach ich dzieciństwa i młodości, jak się wtedy bawiono, w co ubierano.
Przewodnicząca KGW Pani Irena Grosman prowadzi kronikę, w której dokumentuje działalność Zespołu. Panie Lucyna Majcher i Irena Grosman same układają teksty piosenek, które śpiewa zespół. Chętnie współpracują z innymi Kołami Gospodyń Wiejskich, z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, ze szkołą i innymi instytucjami. Liczne nagrody, wyróżnienia i odznaczenia mobilizują Panie do jak najlepszej pracy na rzecz własnej miejscowości jak i gminy. Za swoją działalność i zaangażowanie w animowanie działań swojej miejscowości otrzymały w 2004 roku tytuł i nagrodę „Człowieka Roku Gminy Komarów-Osada”. W 2009 roku jedna z członkiń Koła – Pani Lucyna Majcher otrzymała statuetkę „Kobieta aktywna”.

Skip to content