Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości decyzję Wojewody Lubelskiego uchylającą zaskarżoną decyzję Starosty Zamojskiego z dnia 19 grudnia 2017 r., znak: GKN.6824.2.495.2016 w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Śniatycze, obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

W załączeniu treść decyzji

Decyzja Wojewody Lubelskiego

Skip to content