Forum dla Rodziny16 grudnia 2013 roku w Lublinie odbyła się konferencja „Przedszkole i szkoła – nowy rozdział w życiu dziecka” organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy między innymi z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznikiem Praw Dziecka, Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Urzędem Miasta Lublin,  Agencją Rynku Rolnego.

Konferencja została zorganizowana  w ramach  „Forum dla Rodziny” zainicjowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Było to kolejne spotkanie z cyklu poświęconego polityce prorodzinnej w Polsce, na którym przedstawiono działania wspierające edukację i rodzinę w ramach realizowanych programów rządowych i inicjatyw podejmowanych przez samorządy. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pan Tadeusz Sławecki zaprosił Panią Wójt Wiesławę Sieńkowską do zaprezentowania działań Gminy Komarów-Osada dotyczących opieki nad małym dzieckiem i polityki prorodzinnej jako przykład dobrych praktyk. Treść wystąpienia Pani Wójt i zdjęcia obrazujące przykład dobrych praktyk na terenie Gminy Komarów-Osada w załączeniu oraz galerii.

Treść prezentacji Prezentacja.pdf 

Skip to content