Będąc właścicielem lub opiekunem psa masz też obowiązek zapewnić swojemu pupilowi:

 • Schronienie przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała,
 • Odpowiednią karmę i stały dostęp do wody,
 • Corocznie szczepienie przeciwko wściekliźnie,
 • Utrzymywać zwierzę na terenie swojej posesji,
 • Zabezpieczyć nieruchomość przed niekontrolowanym wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz,
 • Wyprowadzać psa na smyczy, a psy ras uznawanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu,
 • Usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzę w miejscach publicznych oraz innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.


Szczegółowe obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz sankcje z tego tytułu określają m.in.:

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
 • Uchwała Nr XXXII/252/2021 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komarów-Osada
Skip to content