W niedzielę, 21 sierpnia w Miączynie odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne, podczas których rolnicy z całego powiatu zamojskiego dziękowali za zebrane plony. 

W korowodzie dożynkowym naszą gminę reprezentowała delegacja w składzie: Wójt Gminy – Wiesława Sieńkowska, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Edward Schab, Klub Seniora Legenda i młodzież szkolna.

Piękny dożynkowy wieniec wziął udział w konkursie. Przedstawiał piętrowy tort jako symbol polskiej gościnności, zwieńczony gołąbkiem pokoju. Wieniec wykonali członkowie Klubu Seniora „Legenda”, który działa przy Samorządowym Ośrodku Kultury. W delegacji brały udział uczennice ze Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie w strojach ludowych: Paulina Bil, Paulina Dec, Aleksandra Górska, niosąc naręcze słoneczników i kosz owoców. Komarowski wieniec niosły panie: Zofia Wróblewska, Mieczysława Pudełko, Genowefa Siek i Maria Posłajko. Komisja konkursowa doceniła pracę naszych Seniorów i przyznała wyróżnienie.

Honorową odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymali z rąk Starosty Zamojskiego – Pan Krzysztof Mazur z Komarowa Wsi i Pan Leszek Świerszcz z Zubowic.

Podczas uroczystości, dorodny bochen chleba z tegorocznych zbóż, upieczony przez komarowską piekarnię państwa Barbary i Romana Krawców przekazała Pani Wójt Gminy wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy na ręce gospodarzy dożynek – Starosty Zamojskiego Stanisława Grześko i Wójta Gminy Miączyn Ryszarda Borowskiego.

Podczas dożynek stoisko z pracami artystycznymi przygotowali miejscowi twórcy – Pani Urszula Pakuła i Pan Andrzej Sendecki.

Uroczysta niedziela, dostarczyła uczestnikom wielu miłych wrażeń i dała piękny obraz bogactwa darów ziemi i pracy ludzkich rąk.

Skip to content