Szanowni Państwo, informuję o rozpoczęciu VI – ostatniego naboru wniosków (Zgłoszeń lokalizacji) na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Wymagane dokumenty w ramach naboru zainteresowane osoby fizyczne – właściciele nieruchomości, na których znajdują się wyroby lub odpady zawierające azbest na terenie gminy będą mogli złożyć w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada.

Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach: od 31 stycznia 2022 r. do 8 lutego 2022 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, bądź telefonicznie pod nr 84 6153102, 84 6388643 lub na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl.

Druki dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku oraz regulamin można pobrać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, ze strony gminy www.komarow.pl – poniżej lub http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.

WARTO JEDNAK NIE ZWLEKAĆ I POŚPIESZYĆ SIĘ ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKU, GDYŻ O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DO PROJEKTU BĘDZIE DECYDOWAĆ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ I STOPIEŃ PILNOŚCI!!!

Zachęcamy mieszkańców gminy do złożenia stosownych wniosków.

  Wójt Gminy
/-/ Wiesława Sieńkowska

 

Skip to content