Kapituła Fundacji Kapitana Mieczysława Kostrubca w składzie: Pani Halina Chrzanowska córka fundatora, Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Pałczyński, Dyrektor Szkoły w Komarowie-Osadzie Anna Kupiec-Niedzwiedź rozpatrzyła pozytywnie wnioski rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie i przyznała dwie równorzędne nagrody dla:

-Wiktorii Kwika – uczennicy klasy VIII c Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie

-Michała Łagowskiego – ucznia klasy VIII c Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie

Wymienieni uczniowie zostali wyróżnieni za wysoką kulturę osobistą i poszanowanie języka polskiego, aktywność w życiu klasy, szkoły, środowiska, udział w akcjach kształtujących wśród młodzieży postawy patriotyczne, uczących szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie, ponadto za pracowitość, obowiązkowość i życzliwą postawę wobec koleżanek i kolegów.

W dniu 14 grudnia wręczono zaszczytne wyróżnienia nagrodzonym uczniom.

 

Skip to content