Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” planuje w styczniu 2022 r. przeprowadzić nabór wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Kwota premii wynosi 80 000 zł na Beneficjenta.

Skip to content