Terminy II tura

do dnia 30 czerwca 2020 r. – wyborca który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem może dokonać zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców

do 3 lipca 2020 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (dotyczy wyborców którzy nie ustanowili pełnomocnika przed  I turą). Pełnomocnictwo sporządzone na I turę  – jeśli pełnomocnictwo nie zostało cofnięte lub wygasło – obowiązuje w II turze

do 7 lipca 2020 r.- składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w kraju

Uwaga- osoby wpisane na swój wniosek do spisu przed I turą będą ujęte w tym spisie w II turze. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po wydaniu zaświadczenia o prawie do głosowania 

do dnia 7 lipca 2020 r. – wyborca podlegający w dniu głosowania 12 lipca 2020 r. obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może dokonać zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

do dnia 10 lipca 2020 r. – składanie wniosków o wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania na II turę  (wyborcy zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania a przed ponownym)

do dnia 10 lipca 2020 r. – wyborca podlegający w dniu głosowania 12 lipca 2020 r. obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po dniu 3 lipca, może dokonać zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

 

Głosowanie ponowne przeprowadza się na podstawie tych samych spisów wyborców (sporządzanych na dzień wyborów 28.06.2020 r.) podlegających aktualizacji. 

Skip to content