Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2019.1437) Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada – wodociąg Komarów-Osada i Janówka.

                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                 (-) mgr Wiesława Sieńkowska

 

Komarów-Osada 18.02.2020 r.

Do pobrania: Informacja o jakości wody

Skip to content