Wójt Gminy Komarów-Osada

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 18 grudnia 2019 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do sprzedaży:

– Krzywystok numerem 99 o powierzchni 0,12 ha;

– Komarów Osada numerem 556/1 o powierzchni 0,38 ha;

– Krzywystok numerem 70/2 o powierzchni 0,8186 ha.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) upływa z dniem 5 lutego 2020 roku.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie 84 638 86 45.

 

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy Komarów-Osada

Skip to content