Zaproszeni goście i artyści zostali powitani przez  gospodarzy uroczystości: Panią Wójt Gminy Komarów-Osada  Wiesławę Sieńkowską  oraz Panią Kierownik  Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z/s w Wolicy Brzozowej Dorotę Mazur. Następnie głos zabrał Jego Ekscelencja ks. dr Marian Rojek Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Wicestarosta Zamojski Witold Marucha.

Podczas przeglądu 14 zespołów Warsztatów Terapii Zajęciowej i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z 5 powiatów: zamojskiego ziemskiego, zamojskiego grodzkiego, biłgorajskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego zaprezentowało swoje umiejętności i talenty muzyczne. Wszyscy obecni doświadczyli wzruszającego, głębokiego przeżycia artystycznego i duchowego, a ogromne zaangażowanie  i entuzjazm występujących artystów, zachęcał do wspólnego śpiewu. Gościnnie wystąpiły dzieci z Samorządowego Przedszkola w Zubowicach ora Klub Seniora „Legenda” z Komarowa-Osady.

Wszyscy artyści otrzymali równorzędne nagrody oraz dyplomy za udział w Przeglądzie.

Tak doniosłe spotkanie młodych wykonawców było wspaniałą okazją integracji środowisk Warsztatów Terapii Zajęciowej ze społeczeństwem.

 

Organizatorzy Przeglądu:

Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” z Wolicy Brzozowej,

Warsztat Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej,

Parafia Rzymsko-Katolicka w Komarowie-Osadzie

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie

Zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Zamojski

 

Skip to content