22 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi powiatowej nr 3275L (Zubowice-Kotlice) i nr 3276L Horyszów-Kotlice o łącznej długości 11,4 km (w tym na terenie Gminy Komarów-Osada 8 km). Koszt inwestycji to blisko 10,2 mln złotych, gdzie dofinansowanie ze środków Programu POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 wynosi 8,7 mln, wkład własny uczestniczących samorządów to Powiat Zamojski dołożył ponad 700 tys. zł, Gmina Komarów-Osada dołożyła 515 750, 00 zł a Gmina Miączyn ponad 200 tys. zł.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX Janusz Sadlik z  Kolonii Sitno.

Pierwsze działania, jakie zostały podjęte przez Powiat Zamojski  w celu realizacji powyższej inwestycji miały miejsce w roku 2017.  Najpierw negocjacje ze wschodnimi sąsiadami, później po ustaleniu konkretnych założeń Starosta Zamojski przeszedł do realizacji. W czerwcu Starosta Zamojski zlecił wykonanie projektu budowlanego na realizację przedmiotowej inwestycji. 11.10.2018  r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Prace ruszyły pełną parą. W niewiele ponad rok został wyremontowany cały odcinek drogi, ułożone chodniki i zaświeciły nowe lampy uliczne.

Bardzo cieszymy się, że remont drogi dobiegł końca i możemy w pełni z niej korzystać. Niewątpliwie najbardziej cieszą się mieszkańcy Zubowic, Swaryczowa, Tuczap, Duba, Tomaszówki, Kotlic ale też i sąsiednich miejscowości, którzy  czekali na poprawę drogi przez wiele lat.

Otwarcia nowo wyremontowanej drogi dokonali:

 • Marszałka Województwa Lubelskiego reprezentował Daniel Rybaczuk – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Majątku Województwa,
 • Sejmik Województwa Lubelskiego reprezentował Radny Krzysztof Gałaszkiewicz,
 • Tomasz Jędrzejewski – Zastępca Kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego z Warszawy wraz z opiekunami projektu dla strony polskiej i ukraińskiej,
 • Mykola Pasko – Przewodniczący Rady Rejonowej w Sokalu wraz z delegacją,
 • Krzysztof Rusztyn – Przewodniczący Rady Powiatu w Zamościu wraz z Radnymi Rady Powiatu,
 • Stanisław Grześko – Starosta Zamojski wraz z pracownikami,
 • Henryk Matej – Burmistrz Szczebrzeszyna, Starosta Zamojski poprzedniej kadencji,
 • Ryszard Borowski – Wójt Gminy Miączyn,
 • Janusz Sadlik – SADEX wykonawca robót,
 • Jerzy Pałczyński – Przewodniczący Rady Gminy Komarów-Osada
 • Wiesława Sieńkowska – Wójt Gminy Komarów-Osada.

Życzymy wszystkim użytkownikom szczęśliwej i bezpiecznej drogi!

 

Skip to content