Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska przekazała kluczyki do Mercedesa Mercus na ręce Pani Doroty Mazur Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej. Samochód przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup autobusu został sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III” oraz środków własnych Gminy Komarów-Osada. Całkowita wartość projektu wyniosła 289 050,00 zł, w tym wartość dofinansowania ze strony PFRON – 225 000,00 zł, środki gminy to kwota 64 050,00 zł. Warsztat Terapii Zajęciowej działa nieprzerwanie od 2002 roku, prowadzi unikalną w naszym regionie profesjonalną działalność w zakresie zintegrowanej rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego dorosłych osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Gmina wspiera rozwój i zakres działania Warsztatów Terapii Zajęciowej, bo osoby niepełnosprawne są dla nas ważne!

Niech nowy, piękny samochód dobrze służy potrzebującym i bezpiecznie pokonuje codzienne trasy przejazdu.

Skip to content