10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Komarów-Osada: OSP Antoniówka, OSP Dub, OSP Janówka, OSP Kadłubiska, OSP Komarów-Osada, OSP Księżostany, OSP Ruszczyzna, OSP Śniatycze, OSP Tomaszówka, OSP Zubowice otrzymało dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł każda na działania poprawiające funkcjonowanie i ochronę przeciwpożarową.

Druhowie zdecydowali o zakupie:

  • dwóch torów startowych dla MDP,
  • kompletnych mundurów wyjściowych,
  • ubrania koszarowego,
  • butów koszarowych,
  • pasów bojowych,
  • zbiornika wodnego,
  • sprzętu audio.

Cieszymy się, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zobaczył potrzebę wsparcia jednostek i doprowadził do zmiany ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która pozwala wspierać druhów ochotników.

Dziękujemy Komendantowi Miejskiemu st. bryg. Jackowi Sobczyńskiemu i pracownikom Państwowej Straży pożarnej w Zamościu za profesjonalną pomoc w tym przedsięwzięciu.

 

 

Skip to content