Ogłoszenie

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – (t.j. z 2018r. 2204), w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada ul. Rynek 15, na czas 21 dni, to jest od dnia 19 sierpnia 2019 roku do dnia 09 września 2019 roku wywieszony został wykaz nieruchomości – lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu.
Wykaz obejmuje lokal handlowo-usługowy usytuowany w pawilonie handlowym przy ul. Rynek 34.
Szczegółowych informacji o lokalu można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w dniach i godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie (84) 6153102 wew. 45 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.komarowosada.bip.lubelskie.pl  oraz www.komarow.pl .

 

                                     Wójt Gminy
                                     mgr Wiesława Sieńkowska

Skip to content