W dniu 8 sierpnia 2019 r. Wójt Gminy Komarów – Osada Wiesława Sieńkowska oficjalnie podpisała umowę na dofinansowanie zakupu nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zakup autobusu zostanie sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz środków własnych Gminy Komarów – Osada. Całkowita wartość projektu wyniesie 292 277,52 zł, w tym wartość dofinansowania ze strony PFRON – 225 000,00 zł, środki gminy to kwota 67 277,52 zł.

Z zakupionego samochodu będą korzystać osoby niepełnosprawne dojeżdżające do siedziby WTZ w Wolicy Brzozowej na kilkugodzinne zajęcia terapeutyczne w pracowniach: plastycznej, rękodzieła użytkowego, krawieckiej, gospodarstwa domowego, poligraficznej i stolarskiej, które korzystają również z doradztwa zawodowego i zabiegów rehabilitacyjnych.

Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania przetargu na zakup w/w autobusu, do którego zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane.

Mamy nadzieję, że nowy autobus będzie dobrze służył osobom niepełnosprawnym, które uczęszczają na zajęcia do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolicy Brzozowej.

Źródło fotografii: http://www.powiatzamojski.pl

Skip to content