Urząd Gminy w Komarowie-Osadzie informuje, że w  okresie od 1 sierpnia do 2 września 2019 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Do wniosku należny dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

W przypadku producentów rolnych, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła, do wniosku poza fakturami należy dołączyć również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do ww. wniosku dokument jednorazowo w danym roku.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Do pobrania:

Wniosek

Oświadczenie producenta rolnego do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Skip to content