Miło nam poinformować, że Gmina Komarów-Osada otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie, Antoniówce, Śniatyczach i Zubowicach oraz szkolenia techniczne dla nauczycieli. Ogólny koszt zadania wynosi 70 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania 56 000,00 zł wkład własny gminy 14 000,00 zł. oraz z Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, moduł 3. Zadania objęte dofinansowaniem dotyczą doposażenia i poprawy standardu obecnie funkcjonujących stołówek i jadalni szkolnych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie i Szkole Podstawowej w Zubowicach. Całkowita wartość projektu: 123 529,41 zł.; przyznana kwota dotacji 98 823,52 zł; wkład własny 24 705,89 zł.

Skip to content