Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że w dniu 28.07.2019 roku w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie w godzinach 8.00 do 18.00 zostaną przeprowadzone wybory do rad powiatowych izby rolniczej. Spis członków izb rolniczych uprawnionych do udziału w głosowaniu będzie udostępniony do wglądu od dnia 17 czerwca 2019 roku w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, pokój nr 1, w godzinach 7.30 do 15.30.

W głosowaniu mogą wziąć udział podatnicy podatku rolnego, czyli osoby fizyczne i prawne będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizycznych lub 1 ha przeliczeniowych.

Skip to content