Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 13 marca 2019 roku został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do dzierżawy:
– działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Dub numerem 93 o powierzchni 2,76 ha;
– działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Śniatycze numerem 190 o powierzchni 0,39 ha.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy został wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada na okres 21 dni tj. od dnia 13.03.2019 roku do dnia 03.04.2019 roku.
Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie 84 638 86 45.
Treść informacji dostępna jest również pod adresem https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1362266

                                                           Wójt Gminy Komarów-Osada
                                                             (-) Wiesława Sieńkowska

Skip to content