„Jeśli będziecie mieć wiarę nic niemożliwego nie będzie dla was …” (Ewangelia wg Św. Łukasza)

Przegląd Pieśni Religijnej Osób Niepełnosprawnych ma już swoją szesnastoletnią tradycję. Na stałe zagościł w kalendarzu kulturalnym naszej gminy, stając się jego piękną wizytówką, podkreśliła Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska. To dzięki niemu o naszej Ziemi Komarowskiej i jej wspaniałych historyczno-przyrodniczych walorach dowiedzieli się młodzi ludzie z naszego regionu, reprezentujący Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Stommak kiedyś powiedział: „Kiedy wszystko się zmienia, muzyka zawsze piękną pozostaje”, a przekazywana z pokolenia na pokolenie jest zawsze świadectwem naszej wiary, historii i sprawdzianem tożsamości narodowej. Niewątpliwie, przez te wszystkie lata pieśń religijna miała taką siłę, iż mogła wyrazić to wszystko co trudno było niejednokrotnie wypowiedzieć.

Zaproszeni goście i artyści zostali powitani przez Kierownika WTZ Panią Dorotę Mazur, która dziękowała za liczne formy wsparcie osób niepełnosprawnych. W sposób szczególny podkreśliła Jego Ekscelencję Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Mariana Rojka, który objął Patronat Honorowy nad Przeglądem.

Podczas przeglądu 12 zespołów Warsztatów Terapii Zajęciowej i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z 5 powiatów: zamojskiego ziemskiego, zamojskiego grodzkiego, biłgorajskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego zaprezentowało swoje umiejętności i talenty muzyczne. Wszyscy obecni doświadczyli wzruszającego, głębokiego przeżycia artystycznego i duchowego, a ogromne zaangażowanie  i entuzjazm występujących artystów, zachęcał do wspólnego śpiewu.

Wszyscy artyści otrzymali równorzędne nagrody oraz dyplomy za udział w Przeglądzie.

Tak doniosłe spotkanie młodych wykonawców było wspaniałą okazją integracji środowisk warsztatów terapii zajęciowej ze społeczeństwem, jakże szczególnie ważnej w dobie wielu zagrożeń cywilizacyjnych.

 

Organizatorzy Przeglądu:

Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” z Wolicy Brzozowej,

Warsztat Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej,

Parafia Rzymsko-Katolicka w Komarowie-Osadzie

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie

Skip to content