Stosownie do art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 2018 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), informujemy, że obrady Rady Gminy Komarów-Osada są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Nagrania obrad są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.komarowosada.bip.lubelskie.pl w zakładce Transmisja Online oraz na stronie internetowej gminy www.komarow.pl

Skip to content