W słoneczny niedzielny dzień przed Urzędem Gminy licznie zgromadzili się mieszkańcy, poczty sztandarowe szkół, Ochotniczych Straży Pożarnych i partii politycznych.

W marszowym brzmieniu Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej wszyscy przeszli do kościoła parafialnego, gdzie została odprawiona uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny. Po Mszy w miejscach pamięci złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Dalsze obchody miały miejsce w Samorządowym Ośrodku Kultury, gdzie wystąpiły dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie.

Wysłuchaliśmy koncertu Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej, która grała pod batutą Kapelmistrza Pana Ryszarda Gryciaka. Recytowano wiersze patriotyczne a swoje utwory zaprezentowali Pani Maria Szewczuk i Pan Adam Wawrzonek. Niezwykle wzruszające występy wprowadziły doniosłą atmosferę świątecznej radości.

Dopełnieniem całości były miniaturowe flagi biało-czerwone, wykonane przez uczennicę klasy Va, Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie Wiktorię Kwika i kotyliony przygotowane przez uczniów – symbol patriotyzmu.

W dniu Narodowego Święta Niepodległości Wójt Gminy podkreśliła dumę z tego, że jesteśmy Polakami i możemy żyć w wolnej Ojczyźnie. Wszystkim mieszkańcom życzyła wszelkiej pomyślności, zdrowia, sukcesów oraz mądrego korzystania z daru wolności, jedności w osiąganiu wspólnych celów i wspólnej pracy na rzecz rozwoju lokalnej wspólnoty i całego kraju, aby dla każdego z nas wolna Polska była miejscem szczególnym, dla którego warto żyć i pracować.

Podczas uroczystości wręczono nagrody i tytuły „Człowieka Roku 2018 Gminy Komarów-Osada” Fundacji prof. dr Romana Trześniowskiego.

W imieniu Kapituły głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Pałczyński, który poinformował, że przyznano dziewięć równorzędnych  nagród dla:

Stowarzyszenia „Dla Ciebie”, Pani Jadwigi Wróblewskiej, Pani Beaty Zarębskiej-Jachymek, Pana Jerzego Wróblewskiego, Pana Adama Ciruta, Pana Kazimierza Polczaka, Pana Henryka Białowolskiego, Pana Krzysztofa Kraczka, Pana Emila Juszkiewicza.

W dniu obchodów wszyscy zebrani mogli spróbować słodkiego tortu przybranego w barwy narodowe. O godzinie 16.00 mieszkańcy i młodzież szkolna w asyście druhen i druhów OSP z Komarowa-Osady i Księżostan w biało-czerwonych barwach uczcili ten dzień wspólnym „Marszem Niepodległości ku Zdrowiu i Sprawności”, w którym wzięło udział ponad 200 osób. Wszyscy wyruszyli spod Urzędu Gminy i przemaszerowali szlakiem krajobrazowym.

Przemarsz zakończył się w Domu Kultury, gdzie uczestnicy otrzymali zdrową niespodziankę.

Ta forma aktywności zakończyła uroczyste obchody, zostawiając zdrowego ducha i dobre samopoczucie. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w nasze uroczystości w roku szczególnym 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, by radośnie zwieńczyć ten wyjątkowy rok i podkreślić, że Polska od 100 lat jest WOLNA I NIEPODLEGŁA.

Organizatorami uroczystości byli: Rada Gminy, Wójt Gminy i Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie.

100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę uczczono także we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy. Odbyło się wiele uroczystości patriotycznych z udziałem przedszkolaków, uczniów, władz gminy, rodziców i mieszkańców poszczególnych miejscowości. 9 listopada 2018 roku o godz. 11:11 uczniowie ze wszystkich szkół odśpiewali hymn narodowy w ramach zainicjowanej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej akcji „Rekord dla Niepodległej”. Dla uczczenia tak doniosłej rocznicy, szkoły przez cały rok organizowały różnorodne zajęcia edukacyjne, konkursy oraz uroczystości o charakterze patriotycznym. Prowadziły działania, których celem było budowanie tożsamości i wspólnoty narodowej, zainteresowanie uczniów dziejami Polski i Polaków oraz promowanie patriotyzmu.

Ponadto w dniu 9 listopada 2018 r.  wręczono nagrody dla uczniów gimnazjum, przyznane przez Wieczystą Fundację kpt. Mieczysława Kostrubca. Zgodnie z jej założeniami otrzymały je uczennice klas gimnazjum w Szkole Podstawowej w Komarowie-Osadzie, które w poprzednim roku szkolnym uzyskały wysokie wyniki w nauce, a także wyróżniły się wzorową postawą, związaną z umiłowaniem oraz pielęgnowaniem narodowej tradycji, kultury i języka. Zarząd fundacji na wniosek rady pedagogicznej przyznał nagrody pieniężne oraz dofinansowanie obiadów w stołówce szkolnej uczennicom klas III: Wiktorii Mazur oraz Natalii Bednarz. W imieniu kapituły fundacji nagrody wręczyły Pani dyrektor: Anna Maryńczak i Anna Kupiec-Niedźwiedź. Zgodnie z założeniem statutu za rok stypendystami fundacji będą uczniowie Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie. Szkoła otrzymała również certyfikat potwierdzający ustanowienie Rekordu Polski w największej licznie osób tańczących poloneza.

Skip to content