Postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji Wojewody Lubelskiego uchylającej decyzję Starosty Zamojskiego w sprawie gruntów Wspólnoty wsi Śniatycze.

Treść postanowienia w załączeniu

Postanowienie

Skip to content