Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości decyzję Wojewody Lubelskiego uchylającą zaskarżoną decyzję Starosty Zamojskiego z dnia 19 grudnia 2017 r., znak: GKN.6824.2.494.2016 w sprawie ustalenia działek stanowiących grunty Wspólnoty Gruntowej wsi Śniatycze.

Treść decyzji w załączeniu:

Decyzja Wojewody Lubelskiego

Skip to content