26 września 2018 roku podczas obrad sesji Rady Gminy Komarów-Osada Wójt Gminy, radni, sołtysi, pracownicy, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy podziękowali odchodzącej na emeryturę Skarbnik Gminy  Pani Jadwidze Wróblewskiej.

Pani Jadwiga Wróblewska pracowała w Urzędzie Gminy Komarów-Osada przez 43 lata. Na stanowisko Skarbnika została powołana 1 października 1990 roku. Funkcję tę pełniła  nieprzerwanie przez 28 lat.

Pani Wójt Wiesława Sieńkowska w imieniu własnym, Przewodniczącego Rady Gminy  Jerzego Pałczyńskiego i całej społeczności gminnej złożyła najserdeczniejsze podziękowania za wieloletnią efektywną pracę, profesjonalizm, wzorowe, rzetelne wypełnianie obowiązków zawodowych, rozważne i odpowiedzialne zarządzanie finansami gminy, merytoryczne wsparcie realizowanych działań na rzecz mieszkańców, wszelką pomoc i owocną współpracę ze wszystkimi podmiotami Gminy, życzliwość i pozytywną energię wnoszoną w codziennych kontaktach.

Dziękując Pani Jadzi za wieloletnią współpracę wszyscy życzyli dobrego zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności, by ten nowy rozdział życia obfitował wieloma nowymi ciekawymi doświadczeniami i był spełnieniem niezrealizowanych dotąd zamierzeń.

Pani Jadzia ze wzruszeniem podziękowała wszystkim za wspólną wieloletnią pracę, za życzenia i kwiaty.

 

Skip to content