31 lipca 2018 roku w Samorządowym Przedszkolu w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach odbyła się uroczystość zakończenia roku przedszkolnego.

Jedenaście miesięcy wspólnych zabaw i zajęć szybko minęło, aż nadszedł czas wakacji. Zakończenie roku uświetnili swoją obecnością zaproszeni  goście: Pani Wiesława  Sieńkowska Wójt Gminy, Pani Jolanta Danielewicz Kierownik Referatu Oświaty oraz Dyrektorzy szkół z terenu gminy, rodzice. Wójt Gminy w swoim wystąpieniu podkreśliła, że przedszkole powstało dzięki środkom pozyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w wysokości 846 965,08 zł oraz zaangażowania środków własnych gminy w wysokości 149 463,72 zł. W ramach realizacji dwóch projektów pt. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zubowicach z przeznaczeniem na przedszkole” i „Utworzenie samorządowego przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach” przystosowane zostały pomieszczenia na potrzeby funkcjonowania przedszkola, zakupiono wyposażenie między innymi: materace dla dzieci, zestawy mebli, stoliki, krzesełka, drabinki gimnastyczne, zestawy multimedialne, wyposażenie zaplecza kuchennego, tablica interaktywna, kserokopiarka, drukarka, telewizor, skrzynie gimnastyczne, materace do ćwiczeń, zabawki i materiały edukacyjne oraz prowadzone były zajęcia zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, zajęcia dodatkowe: logopedyczne, socjoterapeutyczne, gimnastyka korekcyjna.

Podczas uroczystości maluszki zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne, recytatorskie i taneczne. Za całoroczną pracę otrzymały pamiątkowe dyplomy i kolorowe książeczki. Rodzice za aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola i zaangażowanie społeczne otrzymali z rąk Pani Dyrektor Anny Koszel podziękowania i dyplomy. Uroczystość minęła w atmosferze zabawy i radości.

Dziękujemy wszystkim dzieciom za ten wspaniały rok, rodzicom za zaangażowanie i każdą chwilę, kiedy mogliśmy wspólnie myśleć o naszych przedszkolakach.

Życzymy wszystkim wspaniałych, bezpiecznych i radosnych wakacji.

Skip to content