Starosta Zamojski informuje o możliwości składania wniosków o ustalenie, które nieruchomości stanowią Wspólnotę Gruntową wsi Księżostany, gm. Komarów-Osada, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.

W załączeniu pełna treść obwieszczenia.

Skip to content