W niedzielne popołudnie 3 czerwca 2018 roku na stadionie sportowym w Łabuniach rozegrano zawody sportowo-pożarnicze dla Gmin Komarów-Osada i Łabunie. W zawodach udział wzięło łącznie 13 jednostek OSP, w tym 7 z terenu Gminy Komarów-Osada i 6 z terenu Gminy Łabunie.

Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych OSP jest w szczególności: mobilizowanie strażaków do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego, przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla oraz popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień z ochrony przeciwpożarowej.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zawodów sprawowała komisja sędziowska z Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu na czele z sędzią głównym zawodów Zastępcą Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. mgr inż. Przemysławem Ilczukiem.

Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7×50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.

 

Wyniki jednostek z Gminy Komarów-Osada

czasy nieoficjalne, nie uwzględniające punktów karnych

Jednostka

Sztafeta pożarnicza

7x50m

Ćwiczenia bojowe

Łącznie

OSP Komarów-Osada

48,34

29,58

77,92

OSP Śniatycze

54,79

41,53

96,32

OSP Antoniówka

51,81

jednostka nie ukończyła konkurencji

OSP Zubowice

47,59

30,81

78,40

OSP Księżostany

52,02

36,65

88,67

OSP Kadłubiska

52,91

55,84

108,75

OSP Dub

50,81

45,03

95,84

 

Klasyfikacja końcowa zawodów sportowo-pożarniczych w 2018 roku przedstawia się następująco:

I miejsce      OSP Komarów-Osada,

II miejsce     OSP Zubowice,

III miejsce    OSP Księżostany,

IV miejsce    OSP Dub,

V miejsce     OSP Śniatycze,

VI miejsce    OSP Kadłubiska,

VII miejsce   OSP Antoniówka.

 

 

 

 

Skip to content