W dniu 21 maja 2018 r. obchodziliśmy w naszej w gminie Gminny Dzień Strażaka połączony z 60-leciem powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubiskach.

Obchody rozpoczęły przemarszem Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej, Kompanii Honorowej oraz Pocztów Sztandarowych na miejsce zbiórki na plac przy świetlicy wiejskiej.

Następnie Proboszcz miejscowej parafii ks. Witold Mikulski odprawił uroczystą, polową Mszę Świętą w intencji strażaków. Po Mszy Świętej meldunek do rozpoczęcia uroczystości Druhowi Kazimierzowi Mielnickiemu Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu złożył Druh Piotr Grząśko Komendant Gminny OSP.

Po złożeniu meldunku i przeglądzie pododdziałów gospodarze powitali zaproszonych gości w osobach:

  • Druha Kazimierz Mielnickiego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu,
  • Druha Mieczysława Skibę Nestora Pożarnictwa Ziemi Zamojskiej,
  • Druha Jacka Sobczyńskiego Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu,
  • Pana Stanisława Barteczko Radnego Rady Powiatu Zamojskiego i wszystkich przybyłych na uroczystości.

Następnie Druh Jan Fanfara Prezes OSP Kadłubiska wraz z Druhną Sylwią Fanfara przedstawili rys historyczny jednostki OSP Kadłubiska.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień zasłużonym strażakom. Jednak zanim doszło do dekoracji poszczególnych strażaków jednostkę w Kadłubiskach uhonorowano Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa nadanym przez Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie. Jest to jedno z wyższych odznaczeń nadawanych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Honoruje się nim jednostki OSP które aktywnie działają na rzecz ochrony przeciwpożarowej a ich staż nie jest krótszy niż 25 lat. Jako, że jednostka w Kadłubiskach powstała w 1958 r. a jej aktywność i zaangażowanie w działalność pożarniczą jest znana i doceniana w środowisku strażackim – w pełni zasłużyła na to właśnie odznaczenie. Zgodnie z Ceremoniałem pożarniczym i Regulaminem nadawania odznak i wyróżnień.

Po dekoracji jednostki wręczono odznaczenia indywidualne dla strażaków.

Odznaczeni zostali Druhny i Druhowie:

Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa Po Raz Drugi Marta Firek,

Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa

Romanowicz Mariusz, Czuprński Daniel

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa

Fanfara Stanisław, Grądkowski Andrzej, Siek Stanisław.

Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa

Fanfara Łukasz, Kozak Roman, Masłowska Aneta, Sendecka Iwona.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu nadało Odznakę Strażak Wzorowy następującym Druhom Grądz Dawid, Kuśmierz Radosław, Ruchio Krystian, Saputa Grzegorz, Sendecki Adrian.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Komarowie-Osadzie przyznał odznaki za wysługę lat, odznaki otrzymali wymienieni Druhowie i Druhny: za 60 lat

Kiciński Ryszard, Presz Henryk; za 50 lat Dziuba Tadeusz, Fanfara Jan, Saputa Lucjan; za 40 lat Fanfara Leszek, Grądz Leszek, Saputa Mieczysław; za 30 lat Kozak Roman, Sendecki Jacek; za 20 lat Grądkowski Andrzej; za 15 lat Fanfara Stanisław, Kozak Marcin, Kozak Sebastian; za 10 lat Fanfara Łukasz, Fanfara Mateusz, Grądz Damian, Grądz Kamil, Grądz Szymon, Kołtunowski Bartosz, Lipczewski Kamil, Ochniowski Kamil, Saputa Andrzej, Saputa Jarosław, Sendecka Iwona; za 5 lat Grądz Dawid, Kuśnierz Radosław, Ruchio Krystian, Saputa Grzegorz, Sendecki Adrian.

Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień nadszedł czas na przemówienia zaproszonych gości. Pod adresem strażaków padło wiele ciepłych słów, podziękowań za sumienne wykonywanie obowiązków, pochwał z osiąganych sukcesów oraz życzenia wszystkiego co dobre, życzenia pomyślności w działalności społecznej, pracy zawodowej i w życiu prywatnym.

Uroczystości uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Śniatyczach i koncert Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej działającej przy SOK w Komarowie-Osadzie pod batutą Kapelmistrza Ryszarda Gryciaka.

Uroczystości zakończyły się wspólnym poczęstunkiem przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kadłubiskach, Panie przygotowały regionalne potrawy, których smak zaskoczył i zachwycił wszystkich gości.

Skip to content