A stało się tak dzięki konkursowym zmaganiom uczniów Szkoły Podstawowej w Komarowie – Osadzie: jedna grupa z klas IV-VI zmierzyła się z Konkursem Wiedzy Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny” w Zamościu, a druga – chór szkolny „Echo” wraz z solistami – uczestniczyła w Gminnym Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Zubowicach.

Celem konkursu „Jestem Bezpieczny”, organizowanego przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swym codziennym życiu, zapoznanie dzieci i młodzieży z systemem działania służb ratunkowych, jak również rozwijanie umiejętności w zakresie unikania i zapobiegania niebezpieczeństwom. Uczestniczący w nim uczniowie: Gabriela Macheta, Julia Dzięgiel, Michalina Malon, Joanna Opalińska, Piotr Wróblewski i Mateusz Maryńczak sprawdzali swoje umiejętności rozwiązując test wiedzy, obejmujący zagadnienia związane m.in. z wiedzą o Policji, bezpieczeństwem w ruchu drogowym, zagrożeniami związanymi z uzależnieniami oraz udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej, a także wykonali plakaty nawiązujące tematyką do hasła konkursu oraz przygotowali prezentację artystyczną. Ich starania zostały docenione przez jury, które przyznało uczniom z Komarowa – Osady II miejsce. Oprócz pucharu uczniowie otrzymali w nagrodę rolki, koszulki oraz pamiątkowe medale. A do zmagań konkursowych przygotowywali się pod czujnym okiem swoich opiekunów: Pani Eweliny Piliszczuk, Pani Anny Wojciechowskiej oraz Pani Elżbiety Żybury.

Sukcesem zakończyły się również czwartkowe występy wokalne uczniów uczestniczących w Gminnym Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej organizowanym przez Szkołę Podstawową w Zubowicach. Chór szkolny „Echo” wraz z solistami: Wiktorią Marcola i Pawłem Górą, prowadzony przez nauczyciela muzyki – pana Marka Biszczana – „wyśpiewał” II miejsce w kategorii zespoły, przedszkolna solistka – Natalia Mazurek, przygotowana przez panią Barbarę Tokarską zajęła II miejsce, a czwartoklasistka Zuzanna Szeremeta, która pracował pod kierunkiem mamy – Justyny Szeremety (nauczycielki wych. fiz. w komarowskiej podstawówce) i pana Marka Biszczana – wywalczyła III miejsce. Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Zubowicach odbywał się pod patronatem Wójta Gminy Komarów – Osada – Pani Wiesławy Sieńkowskiej.

Wrażeń nie zabrakło również uczniom klas II gimnazjum, dla których czwartek – 17 maja 2018 r. – był drugim dniem zmagań z próbnym egzaminem gimnazjalnym.

Skip to content