Do 10 kwietnia br. trwają zapisy do Samorządowego Przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach. Wnioski rekrutacyjne można pobrać w przedszkolu oraz na stronie internetowej gminy www.komarow.pl. Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Nasza placówka oferuje pobyt dziecka w przedszkolu od godziny 7.00 do 17.00. Mamy nową, piękną bazę lokalową. Oferujemy realizację podstawy programowej oraz wiele ciekawych zajęć rekreacyjno-ruchowych. Organizujemy atrakcyjne zajęcia artystyczne i poznawcze.

Przyjdź i TY!

 

   Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

oświadczenia o zatrudnieniu

Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

Oświadczenie o nadzorze kuratorskim

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka

Oświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy

Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu gospodarstwa

 

Skip to content