13 marca 2018 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie – Osadzie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Wzięło w nich udział 15 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy oraz 3 uczniów gimnazjum. Turniej składał się z części pisemnej oraz ustnej, a nad jego przebiegiem czuwali druhowie: Piotr Grząśko, Józef Pawliszak oraz Krzysztof Romańczuk.

Wszyscy uczestnicy musieli wykazać się znajomością przepisów pożarniczych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz znajomością podręcznego sprzętu gaśniczego.

Szkołę Podstawową w Komarowie – Osadzie reprezentowali: Bartłomiej Morski, Oliwia Suchorab oraz Patrycja Kornas. Z kolei w grupie gimnazjalnej rywalizowali ze sobą: Jakub Kudyk, Paweł Góra i Adrian Bil. Wszyscy uczniowie to podopieczni pana Krzysztofa Danilewicza.

Po zakończonych eliminacjach uczestnicy wysłuchali krótkiej pogadanki nawiązującej do tematyki  turnieju pożarniczego, przygotowanej przez druha Józefa Pawliszaka.

W etapie powiatowym turnieju, który odbędzie się w Zamościu, Gminę Komarów – Osada będą reprezentowali: Bartłomiej Morski  i Jakub Kudyk.

Uczestników turnieju swoją obecnością wspierali ich opiekunowie, pod okiem których przygotowywali się do zmagań konkursowych oraz dyrektorzy szkół.

Uczniowie, którzy znaleźli się w finale, otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Wójta Gminy Komarów – Osada – panią Wiesławę Sieńkowską.

Skip to content